شرکت بهین طرح پایدار شرکت بهین طرح پایدار شرکت بهین طرح پایدار شرکت بهین طرح پایدار شرکت بهین طرح پایدار شرکت بهین طرح پایدار شرکت بهین طرح پایدار شرکت بهین طرح پایدار
Behin Tarh Paidar Co. تماس با ما پروژه ها هیئت مدیره درباره ما صفحه اصلی Behin Tarh Paidar Co.
 
معرفی اعضای هیات مدیره و سهامداران :
 
 
  رامین رزمی
 سمت :   مدیر عامل
          مدرک تحصیلی :
مهندسی مکانیک - حرارت  و سیالات کارشناسی :
مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد :
مکانیک - تبدیل انرژی دکترا :
   
 خلاصه سوابق کاری :  مدیریت طراحی و مهندسی در پروژه های صنایع نفت ، گاز ، نیرو و هیدرومکانیک
 
 
 
 علی ادریس آبادی
 سمت :  رئیس هیات مدیره
          مدرک تحصیلی :
مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات کارشناسی :
مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری کارشناسی ارشد :
   
 خلاصه سوابق کاری : مدیریت پروژه های  E.P.C در صنایع نفت و نیرو
 
   
 
 مجید ادریس آبادی
 سمت :  نایب رئیس هیات مدیره
          مدرک تحصیلی :
اقتصاد نظری کارشناسی :
علوم اقتصادی کارشناسی ارشد :
اقتصاد دکترا :
   
 خلاصه سوابق کاری :  مدیریت بخش های اقتصادی و مالی ، سرمایه گذاری ، تامین منابع مالی
 
   
 
 رسول طوماری
 سمت :   عضو هیات مدیره
           مدرک تحصیلی :
مهندسی مکانیک - کشتی سازی و صنایع دریایی کارشناسی :
مهندسی دریا - سازه کشتی کارشناسی ارشد :
   
 خلاصه سوابق کاری :  مدیریت طراحی و مهندسی پروژه های صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی ، انرژی و دریایی