سلام، به سایت شرکت بهین طرح پایدار خوش آمدید.

پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس

slide-2feca5b
slide-8b73a62
slide-f145459

شرح مختصر پروژه:

احداث واحدهای ۴۵ (Interconnecting) شامل کلیه خطوط بین واحدها و تجهیزات مربوطه و ۲۵ (Flare) احداث سیستم Flare پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندر عباس.

موقعیت جغرافیایی طرح:

بندرعباس

کارفرما:

پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس

شرح خدمات:

مهندسی تفصیلی (شامل طراحی پروسسی، Equipment Sizing ،Hydraulic Calculation و …) در تمامی بخشهای طراحی و همچنین مهندسی خرید مربوط به واحدهای ۲۵ و ۴۵ پالایشگاه ستاره خلیج فارس.

وضعیت پروژه:

اتمام پروژه