سلام، به سایت شرکت بهین طرح پایدار خوش آمدید.

اسکله نفتی شرکت بناگستر کرانه

slide-2feca5b
slide-391248c
slide-f145459
slide-444258c

شرح مختصر پروژه:

افزایش ظرفیت و قابلیت همزمانی در بارگیری و تخلیه ی کشتی در اسکله ی ۴، ۵ . ۶ بندر شهید رجایی بندر عباس متعلق به شرکت بناگستر کرانه شامل افزایش خطوط و انشعابات در فصل مشترک اسکله.

موقعیت جغرافیایی طرح:

بندر شهید رجایی بندر عباس

کارفرما:

شرکت بناگستر کرانه

شرح خدمات:

شرح خدمات: طراحی و مهندسی شامل برداشت اطلاعات وضعیت موجود اسکله، طراحی فرآیند و پایپینگ به همراه سیویل و سازه مربوط به بخش پایپینگ.

وضعیت پروژه:

اتمام پروژه